Projekty

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektami edukacyjnymi prowadzonymi przez Ośrodek Studiów nad Płodnością Człowieka. Wśród przedsięwzięć dedykowanych środowisku medycznemu znajdują się m.in. coroczne Sympozjum Szkoleniowe Medycyny Rozrodu i Endokrynologii Ginekologicznej oraz Warsztaty Specjalistyczne. Materiały konferencyjne, edukacyjne oraz e-learningi, dostępne są po zalogowaniu w zakładce Strefa Lekarza.

 

Projekty edukacyjne OSnPC skierowane są do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271, z późn. zm.)