Partnerzy merytoryczni

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE)

​Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii to stowarzyszenie mające za zadanie szerzenie i doskonalenie zasad deontologii lekarskiej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu naukowego Członków Towarzystwa oraz autorytetu w społeczeństwie dla profesjonalistów zajmujących się embriologią kliniczną i medycyną wspomaganego rozrodu. PTMRiE współdziała z organami administracji państwowej, instytucjami naukowymi oraz towarzystwami naukowymi, a w szczególności z Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Biologii Rozrodu, European Society for Human Reproduction and Embryology, International Federation of Fertility Societies, American Society for Reproductive Medicine oraz stowarzyszeniami wyższej użyteczności pracującymi na rzecz ochrony zdrowia.

 

 

Sekcja Płodności i Niepłodności PTG

Sekcja Płodności i Niepłodności PTG jest organizacją interdyscyplinarną powołaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, zrzeszającą profesjonalistów w dziedzinie medycyny rozrodu. Celem nadrzędnym jest umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń wszystkim osobom zainteresowanym podnoszeniem jakości leczenia ludzi dotkniętych problemem niepłodności. Działalność Sekcji integruje całe środowisko, a więc zarówno lekarzy praktyków jak i osoby prowadzące działalność naukową, zarówno w zakresie podstawowym, jak i aplikacyjnym.

Ogólnopolskie Centrum Badań, Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności

Ogólnopolskie Centrum Badań, Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności to powiązanie kooperacyjne działające w zakresie medycyny rozrodu. Centrum zrzesza proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki naukowo – badawcze, stowarzyszenia ze środowiska biznesowego i naukowego oraz uniwersytety.

 

 

Polskie Stowarzyszenie Psychologów Niepłodności (PSPN)

Polskie Stowarzyszenie Psychologów Niepłodności (PSPN) – zostało założone w roku 2014 przez grupę psychologów zajmujących się zagadnieniem niepłodności oraz wspieraniem osób zmagających się ze wspomnianym problemem. Głównym celem statutowym PSPN jest popularyzowanie, rozwijanie i promowanie psychologii niepłodności jako nauki stosowanej oraz zawodu psychologa niepłodności. Stowarzyszenie wspiera wszystkie trzy procesy radzenia sobie w sytuacji trudności z prokreacją, którymi są: leczenie, adopcja, świadoma decyzja pozostania bezdzietnym.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian" 

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian” oferuje wszechstronną pomoc parom borykającym się z problemem niepłodności. Głównymi celami organizacji są: upowszechnianie wiedzy o współczesnych metodach diagnostyki i leczenia niepłodności, rekomendacjach i standardach stosowanych w terapii oraz w systemie adopcyjnym, prowadzenie działań edukacyjnych, skierowanych do osób niepłodnych, ich rodzin oraz pozostałych członków społeczeństwa, podnoszenie społecznej świadomości istnienia oraz problematyki niepłodności, jak również zapobieganie dyskryminacji ze względu na sposób poczęcia dziecka czy sposób jego przyjścia do rodziny.