Rada Naukowa Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka

prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa

Kierownik Kliniki Medycyny Rozrodu i Ginekologii PUM w Szczecinie oraz przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Towarzystwa Biologii Rozrodu, Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE), Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (ASRM).

 

prof. dr hab. n. med. Sławomir Wołczyński

Kierownik Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Towarzystwa Biologii Rozrodu, Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania jest endokrynologia ginekologiczna i biologia molekularna.

 

prof. dr hab. n. med. Leszek Pawelczyk

Kierownik Katedry Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej oraz Kliniki Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  Konsultant Wojewódzki w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości w województwie wielkopolskim, Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Rozwoju Metod Badawczych i Leczenia Niepłodności. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (ASRM).

 

 

prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński

Dyrektor Centrum Leczenia Niepłodności Kriobank w Białystoku. Ekspert Ministerstwa Zdrowia w zakresie leczenia niepłodności technikami wspomaganego rozrodu, krioprezerwacji tkanek i narządów. Od 2006 r. pełni funkcję Regulatora Krajowego w EACC (European Assissted Consortium) nadzorującym wdrożenie prawa europejskiego w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 

prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz

Honorowy Członek Rady Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka. W 1987 dokonał pierwszego w Polsce udanego zabiegu zapłodnienia metodą in vitro. Jest autorem ponad 170 publikacji naukowych w kraju i za granicą oraz współautorem podręcznika i współtwórcą kilkunastu rozdziałów do monografii. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim, Komandorskim oraz Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.