Misja i Wizja

MISJA

Stworzenie przestrzeni oraz narzędzi wymiany wiedzy i doświadczeń dla lekarzy, pacjentów oraz opinii publicznej, które umożliwią nadanie nowych kierunków rozwoju medycynie rozrodu – zarówno w ujęciu naukowym, jak i społecznym. Tworzenie i promocja standardów medycyny rozrodu i leczenia niepłodności w Polsce poprzez wypracowanie systemu akredytacji i certyfikacji umiejętności w tym zakresie.

 

WIZJA

Ośrodek Studiów nad Płodnością Człowieka – jednostka naukowo-badawcza i edukacyjna, która służy wsparciem merytorycznym w obszarze wypracowywania regulacji wewnątrzśrodowiskowych i standardów leczenia niepłodności w Polsce, określania perspektyw rozwoju medycyny rozrodu, upowszechniania oraz wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki lekarskiej.