O Ośrodku Studiów nad Płodnością Człowieka

Ośrodek Studiów nad Płodnością Człowieka powstał z inicjatywy czołowych ekspertów medycyny rozrodu i endokrynologii ginekologicznej, w celu promocji profilaktyki płodności oraz podnoszenia standardów leczenia niepłodności w Polsce.

Jako jednostka naukowo-badawcza i edukacyjna, OSnPC prowadzi działalność w zakresie:

  • realizacji badań naukowych i prac rozwojowych związanych z płodnością człowieka,
  • upowszechniania oraz wdrażania wyników badań naukowych i prac rozwojowych do praktyki lekarskiej,
  • edukacji medycznej i kształcenia umiejętności medycznych w zakresie rozrodu człowieka,
  • promocji osiągnięć naukowych związanych z płodnością człowieka - ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć dotyczących medycyny rozrodu.

Poszczególne projekty Ośrodka realizowane są we współpracy z Sekcją Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskim Towarzystwem Medycyny Rozrodu oraz Ogólnopolskim Centrum Badania,
Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności.